کنترل مشکلات اعصاب و روان در بیماران مبتلا به سرطان

کنترل مشکلات اعصاب و روان در بیماران مبتلا به سرطان درصد بالایی ازبیماران مبتلا به سرطان درگیر بیماری های اعصاب و روان هستند حدود نیمی از بیماران درگیری های روحی دارند که می تواند شامل Adjustment disorder ، افسردگی ، اضطراب ، کاهش رضایتمندی از زندگی و کاهش اعتماد به نفس باشد .سابقه قبلی بیماری […]

read more »
تماس با کلینیک آروین