انواع خون

انواع خون  چگونه گروه خونی هر فرد تعیین می شود ؟ چه گروه خونی بین انواع خون کاربرد بیشتری دارد ؟ انواع خون با ,وجود یا عدم وجود آنتی ژن های خاص تعیین می شوند ،. از آنجایی که برخی از آنتی ژن ها می توانند سیستم ایمنی بدن بیمار را برای حمله به خون […]

read more »
تماس با کلینیک آروین