نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان

نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان حدود یک سوم مرگ و میر ناشی از سرطان که در حال وقوع در جهان است. به عوامل تغذیه ای، فعالیت فیزیکی و وضعیت روانی بیمار مرتبط است. در این مقاله قصد داریم در خصوص نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان بپردازیم برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه […]

read more »
تماس با کلینیک آروین