علائم سرطان ریه

سرطان ریه بنا به آمارگیری جهانی بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان مربوط به سرطان ریه می باشد. قربانی های سرطان ریه به مراتب از قربانی های سرطان های شایع مثل سرطان پروستات و سرطان کولون و سرطان غدد لنفاوی و سرطان پستان بیشتر می باشند. با این حال می توان گفت که 90 […]

read more »
تماس با کلینیک آروین