آمادگی برای شیمی درمانی سرطان سینه

آمادگی برای شیمی درمانی سرطان سینه آنچه سرطان را رنج آورتر می کند پروسه درمانی است نه لزوما خود سرطان. در دوره ای که شیوع انواع سرطان بیداد می کند، ابتلا به آن یک بحث است و پیگیری درمان بحثی دیگر.  درمان سرطان اولین دغدغه افراد دچارسرطان است. روند فرسایشی درمان سرطان بیش از خود […]

read more »

اطلاعات جامع در خصوص سرطان سینه

اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم خواهیم دید که سرطان سینه به طرز چشمگیری در حال پیشرفت است و شیوع آن در بین زنان هر روز در حال افزایش است. همه زنان باید سالانه غربالگری های سینه را انجام دهند و به محض مشاهده تغییرات در سینه به پزشک متخصص زنان استفاده کنند. بسیاری از علایم […]

read more »
تماس با کلینیک آروین