متخصص اورولوژی در تهران

متخصصین اورولوژی درکلینیک آروین اورولوژی شاخه ای از پزشکی است که با دستگاه ادراری و تناسلی مرد و زن سر و کار دارد. بخش اورولوژی دخالتی در دستگاه واژینال زنانه و سیستم تولید مثل ندارد. پزشک متخصص در این شاخه را ارورولوژیست می نامند. این رشته یک تخصص است که پس از اتمام رشته پزشکی […]

read more »
تماس با کلینیک آروین