تومور اجسام کاروتید

تومور اجسام کاروتید تومور اجسام کاروتید چیست ؟ توموری است که از گیرنده های شیمیایی واقع در محل دوشاخه شدن کاروتید منشأ میگیرند و به کمودکتوما نيز موسومند. برای درمان سرطان خوشبختانه مرکز درمان سرطان آروین توانسته با استفاده از روش های جدید ،موفق عمل کند .جهت تماس و برقرای ارتباط با مرکز فوق تخصصی […]

read more »
تماس با کلینیک آروین