ناباروری در مردان

ناباروری در مردان اسپرم انسان به دردسر افتاده و این خبر خوبی برای آیندگان نیست پژوهشگران می گویند باروری مردان غربی هر سال دو درصد کم می شود و یک انجمن باروری در آمریکا شیوه زندگی نوین را دلیل این بحران می دانند آنها معتقدند ورزش نکردن و چاقی کیفیت اسپرم را کاهش می دهد […]

read more »
تماس با کلینیک آروین