سرطان آلت تناسلی

سرطان آلت تناسلی در کشور های توسعه یافته نادراست ( کمتر از 0.5 درصد سرطان ها مردان بزرگسال ).در آفریقا و آمریکای جنوبی شایع تر است.بیشتر در مردان سالمند (50 تا 70 ساله ) دیده می شود. برای درمان سرطان خوشبختانه مرکز درمان سرطان آروین توانسته با استفاده از روش های جدید ،موفق عمل کند […]

read more »
تماس با کلینیک آروین