سرطان کبد

سرطان کبد تصور بدخیمی کبد نزد مردم نوعی از سرطان است که در جایی دیگر از بدن شروع شده است سپس به کبد گسترش پیدا کرده است کبد تا حدودی به خاطر جریان خون بالا و تولید موضعی مولکول های تحریک کننده رشد یکی از شایع ترین مکان ها برای این اتفاق است . برای […]

read more »
تماس با کلینیک آروین