انواع سرطان مثانه

انواع سرطان مثانه سرطان درجا به شکل ضایعه مخملی شکل در مثانه و به طور شایع بدون ضایعه قابل روئت تظاهر می کند.می تواند بدون علامت یا همراه سوزش ادرار و تکرر ادرار و علائم تحریکی باشد. سیتولوژی در 90-80 % موارد مثبت است .سرطان مثانه  درجا پیش درآمد تومور مهاجم و گرید بالای مثانه […]

read more »
تماس با کلینیک آروین