اطلاعات جامع در خصوص سرطان سینه

اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم خواهیم دید که سرطان سینه به طرز چشمگیری در حال پیشرفت است و شیوع آن در بین زنان هر روز در حال افزایش است. همه زنان باید سالانه غربالگری های سینه را انجام دهند و به محض مشاهده تغییرات در سینه به پزشک متخصص زنان استفاده کنند. بسیاری از علایم […]

read more »
تماس با کلینیک آروین