سرطان چیست ؟

سرطان چیست؟ سرطان به معنای تقسیم و رشد غیر طبیعی سلول ها و پخش شدن آن ها به بافت ها و سلول های اطراف است. سرطان می تواند از هر نقطه بدن شروع شود. در حالت طبیعی، سلول ها رشد می کنند تا سلول های جدید و مورد نیاز بدن را تشکیل دهند. با پیشرفت […]

read more »
تماس با کلینیک آروین