سرطان سلولهای بازال

سرطان سلولهای بازال سرطان سلولهای بازال در برخی نواحی جغرافیایی که در آنجا تماس با نور آفتاب زیاد است و در سالمندان شایع و پیش از 40 سالگی نادر است .خطر ابتلا در طول عمر در میان سفید پوستان قفقازی یک به سه است. برای درمان سرطان خوشبختانه مرکز درمان سرطان آروین توانسته با استفاده […]

read more »
تماس با کلینیک آروین