سرطان روده

سرطان روده سرطان روده عبارتست از مجموعه ای سلول های سرطانی بدخیم که روده را درگیر می نماید. روده در حقیقت کانال ارتباطی گوارشی میان معده و روده بزرگ می باشد. سرطان روده یک بیماری تقریباً نادر نسبت به سایر سرطان های گوارشی می باشد. ممکن است بیماری سرطان روده در مراحل اولیه هیچ گونه […]

read more »

انواع سرطان

 انواع سرطان از بین 18 تا 22 درصد افراد در طول حیاتشان به سرطان مبتلا شده اند و آن را به صورت یک حقیقت تلخ تجربه کرده اند .  سرطان از به وجود آمدن و انتشار غیر طبیعی سلول رخ می دهد و ممکن است همه قسمت های بدن را از بافت استخوان تا عصب […]

read more »
تماس با کلینیک آروین