سرطان بیضه

سرطان بیضه سرطان بیضه یک سرطانی است که معمولا یک بیضه یا هر دو بیضه را درگیر نموده و یک بیماری بسیار شایع در مردان است . سرطان بیضه ممکن است در هر سنی حتی در بازه سنی 15 تا 38 سالگی اتفاق افتد. احتمال درمان پذیری این بیماری در صورت تشخیص دادن زود هنگام […]

read more »
تماس با کلینیک آروین