سرطان ارثی

سرطان ارثی منظور از سرطان ارثی چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ در این مقاله می خواهیم به صورت کامل در مورد سرطان ارثی صحبت کنیم . اکثر سرطان ها ، توسط موتاسیون های سوماتیک خود به خودی ایجاد می شوند .اما درصد کوچکی از سرطان ها دارای زمینه ژنومی قابل توارث هستند .حدود […]

read more »
تماس با کلینیک آروین