روانشناسی سرطان

روانشناسی سرطان بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان، بعد از اطلاع از بیماریشان و حتی در طول درمان، منکر بیماری خود شده و نمی توانند بیماریشان را بپذیرند. در حقیقت بیماران بر اثر استرس و فشار روانی بالایی که دارند، بیماریشان را انکار نموده و به افسردگی شدید دچار می شوند. متاسفانه در اثر انکار […]

read more »
تماس با کلینیک آروین