آرشیو روزانه: اکتبر 8, 2018

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی اکوکاردیوگرافی به عنوان سونوگرافی قلب یا اکوی قلب است وعنوانی است که خیلی از افراد با آن آشناییت دارند در واقع دستگاه اکوکاردیوگرافی از طریق امواج صوتی مقاطع مختلف بدن را می توانیم مشاهده کنیم و در مورد عملکرد قلب ، پمپاژ قلب ، دریچه های قلب می توانیم اطلاعات جامعی را به دست […]

read more »