آرشیو روزانه: اکتبر 1, 2018

چگونه سرطان در بدن پیشرفت می کند ؟

چگونه سرطان در بدن پیشرفت می کند ؟ حمله ی سرطان معمولاً با یک توده منفرد در محل خاصی از بدن شروع می شود و در صورتی که تومور برداشته نشود سرطان این توانایی را دارد که در عضو های نزدیک و همین طور جاهای دورتر از مبدا مثل مغز پخش شود . برای درمان […]

read more »