آرشیو روزانه: می 9, 2018

تاثیر تغذیه در سرطانی شدن

تاثیر تغذیه در سرطانی شدن عوامل اصلی تغییر سلول های سالم بدن به سلول های سرطانی ممکن است متفاوت باشد اما نحوه سرطانی شدن سلول های به طور مشابه بر اساس استفاده سلول از مکانیزم بقا در شرایط مخرب می باشد .اگر انسان به طور مداوم در وضعیتی باشد که بدن در معرض آسیب سلولی […]

read more »